Tietosuojakäytäntö


Verkkokauppa DEE Ja Vuu kotisivulla www.deejavuu.com Y-tunnus 3317078-6  jäjempänä Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn, sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: sähköposti: asiakaspalvelu@deejavuu.com puh. 045 78722236

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.


Mitä tietoja minusta kerätään?

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi. Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka,  sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

.- Asiakassuhteen hoitamiseen

- Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja vain logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Henkilötietojen tallennuksen kesto

1. Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

2. Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja vain logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin;

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen;

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen;

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@deejavuu.com

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla www.deejavuu.com Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti.

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa. 

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt tarvittaessa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 21.1.2023